PROGRAM GEMILANG

Program Pembangunan Akademik yang dirangka dalam setahun untuk peningkatan dan penguasaan pelajar dalam subjek peperiksaan khususnya dalam Sijil Pelajaran Malaysia , Pentaksiran Tingkatan 3 , SPMRSM Dwisijil ( IGCSE dan CHECKPOINT )

Matlamat :

           1. Membimbing pelajar dalam menguasai subjek peperiksaan dengan cemerlang

           2. Menambah nilai teknik dan kemahiran menguasai subjek dengan lebih berkesan

           3. Memastikan sasaran GPS sekolah dan pelajar mencapai keputusan yang sangat cemerlang

Antara Program Gemilang yang dirancang :

            1. Kelas Tambahan

            2. Klinik Subjek ( Intervention Programme )

            3. Mentor Mentee

            4. Excellence Youth Club ( XYC )

            5. Seminar Teknik Jawab Soalan Peperiksaan

            6. Kem Subjek

            7. Kem Motivasi

            8. Konsultasi Akademik ( Rundingcara Akademik )

            9. Bengkel Pengukuhan Subjek

          10. Gerak Gempur Selepas Peperiksaan Percubaan

          11. Program Guru Angkat

          12. Program Santai

          13. Mohon Restu

          14. Solat Hajat

          15. Jamuan Insentif Kecemerlangan

 

Subjek Terlibat :

      SPM : Semua subjek yang berdaftar dengan Lembaga Peperiksaan Malaysia IGCSE : English , Matematik ,

                 Matematik Tambahan , Fizik , Kimia , Biologi

      PT3 : Semua subjek yang berdaftar dengan Lembaga Peperiksaan Malaysia

      CHECKPOINT : English , Matematik , Sains ( Fizik , Kimia , Biologi ) 

Lokasi : Dewan Kuliah , Bilik Bincang , Dataran Akademik , Kelas Akademik